Audyt Śledczy wykazuje faktyczne lub potencjalne zagrożenia w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Mogą to być zagrożenia zewnętrze i wewnętrzne. Zagrożenia wewnętrzne wynikają z niewłaściwych procedur oraz zabezpieczeń. Również czynnik ludzki ma znaczenie w kwestii przestępstw pracowniczych, przestępstw menadżerskich, korupcji czy nadużyć. Przeanalizujemy wrażliwe punkty w których mogą wystąpić nadużycia, korupcja i szpiegostwo gospodarcze tak aby zapobiegać prewencyjnie niż naprawiać błędy po szkodzie. Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników. 

Naszym klientom proponujemy kilka form Audytu Bezpieczeństwa: 

Audyt Śledczy- kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka

Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja bez kontaktu z figurantami, prowokacja operacyjna oraz wejście pod legendą w odpowiednie struktury pracownicze dla pozyskania informacji operacyjnych np. zintegrowanie się z pracownikami ochrony w celu zbadania jakości pracy oraz stosowania procedur bezpieczeństwa pod legendą nowego pracownika ochrony,

Część oficjalna czyli bezpośrednie rozpytanie pracowników z konkretnych działów przedsiębiorstwa oraz analiza procedur i stosowanych w firmie środków technicznych;

Loss Prevention (pol. zapobieganie stratom) – metodyka polegająca na podejmowaniu efektywnych działań procesowych, które zmierzają do eliminowania przyczyn zjawisk niepożądanych, prowadzących do powstawania strat oraz zwalczania ich skutków w pieniądzach, wydajności lub procesach.

Po zakończeniu Audytu bezpieczeństwa otrzymają Państwo szczegółowy raport wraz z materiałem dowodowym pozyskanym operacyjnie. Raport zawiera dane na temat wykrytych błędów i zagrożeń oraz potencjalnych zagrożeń mogących wyniknąć z nieprawidłowych procesów, procedur czy braku odpowiednich zabezpieczeń. 

Wycena usługi uzależniona jest od zakresu naszych działań oraz czasu pracy poświęconego na rzecz Zleceniodawcy. Bierzemy również pod uwagę użyte w pracy środki techniczne oraz logistyczne.

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI