Wspieramy zwalczanie wszelkiego rodzaju przestępstw pracowniczych:

  • przestępstwa chorobowe związane z niewłaściwym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego
  • wyłudzenie ubezpieczenia w związku z wypadkiem przy pracy
  • kradzieże i niekorzystne rozporządzanie mieniem
  • inne działania na niekorzyść pracodawcy

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
Tel. 669 143 180 / biuro@biznessecurity.pl
PARTNERZY STRATEGICZNI