Szkolenia dla Biznesu / Bezpieczeństwo Biznesu / Przestępstwa Pracownicze / Polityka Antykorupcyjna Jesteśmy Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)

 • Czynnik Ludzki prewencja kontroling
 • Dobre praktyki, procedury, brak szkoleń
 • Etyka w przedsiębiorstwie
 • Przestępstwa Menadżerskie i pracownicze
 • Kradzieże Pracownicze
 • Zmowy pracownicze, działanie w porozumieniu
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii, Ochrona znaku towarowego
 • Korupcja i Antykorupcja w biznesie
 • Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa i nadużycia chorobowe
 • Audyty bezpieczeństwa, śledcze
 • Działanie w porozumieniu a niewiedza
 • Compliance, zarządzanie ryzykiem

Grupy Docelowa:

 1. Właściciele Firm / Kadra Zarządzająca / Kadra Menadżerska / HR / Księgowość / Prokurenci 
 1. Pracownicy niższego szczebla uczestniczący w procesach wrażliwych oraz mający wpływ w szczególności na bezpieczeństwo przepływu towarowego, zakupy, sprzedaż, gospodarkę materiałową, przepływy pieniężne, sprzedaż, zaopatrzenie, ochronę.

Cel szkolenia przyswojenie tematu w tym terminologii oraz aspektów prawnych. Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.

Metodologia szkolenia: Wdrożenie pasywnych i aktywnych metod szkolenia w tym przyswajaniu teoretycznej oraz praktycznej wiedzy podczas wykładu, z zastosowaniem pokazu, przytoczeniu Case Study i analogii. Aspekty prawne oraz Ustawy.

 

AUDYT ŚLEDCZY
Loss Prevention- Kontrola procesów i procedur pod względem potencjalnych oraz faktycznych nadużyć w celu oceny ryzyka
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE
Postępowania wyjaśniające jawne lub pod przykryciem w tym obserwacja, prowokacja operacyjna, działania pod legendą dla pozyskania materiału dowodowego
SZKOLENIA PRACOWNICZE
Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.
CONTROLLING PRACOWNIKÓW
Kontrola operacyjna pracowników- prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
PARTNERZY STRATEGICZNI